PGB

 

PGB-jeugd aanvragen
Een persoonsgebonden budget is geld waarmee je zelf ondersteuning inkoopt. Heeft je kind hulp nodig? Dan maakt je samen met het Jeugd- en Gezinsteam (JGt) een plan waarin staat wat er precies nodig is voor jouw kind. In dit plan zet je ook waarom de PGB-jeugd wordt aangevraagd en hoe je het gaat besteden. Het JGt besluit of het PGB wordt toegekend.
Iedere gemeente heeft eigen voorwaarden waaronder een PGB moet worden aangevraagd. Neem contact op met het JGt bij in de buurt om de mogelijkheden van een PGB voor je kind te bespreken.

Meer info: SVB.nl