Hoe we werken

Hoe we werken
Je hebt geen verwijzing nodig voor het Jeugd- en Gezinsteam. Je kunt snel bij ons terecht en wij komen meteen in actie.

We zoeken altijd naar de oplossing die bij het kind, de jongere of bij het gezin past.
We praten niet over, maar met degene die hulp vraagt. Het teamlid dat het meeste weet over jullie vraag gaat jou of jullie helpen.  Er wordt altijd een gezinsplan gemaakt, zodat iedereen goed op de hoogte is en blijft. Een teamlid is coördinator en contactpersoon.

We kijken eerst wat iemand zelf kan, en of er hulp is van familie of vrienden. Mocht het nodig zijn, dan zorgen wij voor andere hulp of meer ondersteuning.
Ook als er een specialist wordt ingeschakeld, kan het team betrokken blijven bij jou of bij het gezin.

Als wij uw gezin gaan ondersteunen, melden wij dat in JeugdMATCH. Dat is een online systeem dat alle gemeenten gebruiken. Het systeem zorgt ervoor dat hulpverleners die bij hetzelfde gezin betrokken zijn, een melding krijgen dat dit zo is. De professional zet zijn eigen contactgegevens in het systeem en de naam, adres en geboortedatum van uw kind., geen inhoudelijke informatie. Om inhoudelijke informatie uit te kunnen wisselen met elkaar, is toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger nodig. Meer informatie over jeugdMATCH vindt u op www.cjg.nl. 

Er wordt niets vermeld over reden van betrokkenheid of andere inhoudelijke informatie en alleen professionals die bij uw gezin betrokken zijn kunnen in dit systeem. Er ontstaat een MATCH als 2 of meer professionals contactgegevens in het systeem zetten. Als dat gebeurt, nemen ze contact met u op om uw toestemming te vragen om met elkaar te overleggen.

Wij kijken altijd of er sprake is van een veilige situatie. Als daar zorgen over zijn, dan bespreken we dit met de ouders of verzorgers en als het nodig is ondernemen we verdere actie.

Samen deskundig
Je beslist zelf of je hulp wilt van ons. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We helpen bij het vinden van jullie eigen antwoorden en rekenen erop dat je wilt meewerken aan een oplossing die bij jou of jullie past. Samen zijn we deskundig.

Lees meer in de Algemene folder Jeugd- & Gezinsteams Holland Rijnland

Het Jeugd- en Gezinsteam volgt de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat wij bij het zien van signalen van kindermishandeling, de stappen van de meldcode volgen.

Meer informatie over de meldcode vindt u op www.meldcode.nl.

Ervaringsmeter

De gemeenten in Holland Rijnland onderzoeken ieder jaar wat cliënten vinden van de hulp die ze krijgen. Zij horen graag waar mensen die jeugdhulp krijgen tevreden over zijn en wat er beter kan. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor goede hulp aan kinderen en ouders. Zij gebruiken de resultaten van het onderzoek om de jeugdhulp te verbeteren. Het onderzoek is anoniem. Doet u ook mee? www.ervaringsmeterjeugd.nl