Onderwijs

Veel hulpvragen van kinderen en hun ouders komen via school bij het JGt. Iedere basis- en middelbare school in de regio Holland Rijnland heeft een contactpersoon vanuit een JGt. Deze contactpersoon heeft nauw contact met school en is beschikbaar voor consultatie en hulpverlening. Waar nodig neemt het JGt deel aan het ondersteuningsteam op school. In ieder contact met een gezin en het JGt wordt overwogen of het zinvol is om school te betrekken en/of te informeren.

Wat het JGt kan betekenen
Een school kan bij het JGt terecht voor advies en consultatie. De JGt’s geven ambulante hulp. Ze zijn door de gemeenten gemandateerd om waar nodig specialistische hulp in te zetten, indien gewenst via een PGB (persoonsgebonden budget). Het JGt bestaat uit circa 8-12 personen met een achtergrond in de jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk, GGZ, LVB-sector of MEE. Volgt er uit een (spreekuur)gesprek op school een langer durend hulpverleningstraject? Dan wordt op maat en in samenspraak met school en gezin bepaald welke hulpverlener daarvoor het meest geschikt is. Dat kan de JGter op school zijn, maar ook het JGt in de directe woonomgeving van het gezin.

Coördinatie
Scholen voor het voortgezet onderwijs hebben een meer regionale functie, terwijl de jeugdhulp vooral lokaal geregeld is via de gemeente waar de leerling woont. Dat vraagt in de afstemming van alle betrokkenen iets meer inspanning dan in het basisonderwijs. Uitgangspunt hierbij is dat de professionals ervoor zorgen, dat de hulp goed is georganiseerd. Waar nodig wordt verbinding gezocht met jeugdhulp in de woonplaats van de leerling.

Neem contact op met een JGt in de buurt.