Huisarts

Een (huis)arts heeft de mogelijkheid om het JGt in te schakelen of direct specialistische zorg in te zetten. Het is voor de integrale benadering van een gezin van belang, dat er een goede samenwerking met de huisarts is. Binnen ieder team zijn speciale contactpersonen aangesteld als aanspreekpunt voor een (huis)arts. Wilt je weten wie je contactpersoon is? Kijk bij de gegevens van het JGt in de buurt
Andersom overweegt het JGt samen met het gezin bij de start van een traject altijd of het zinnig is om een (huis)arts te betrekken of te informeren als er ondersteuning aan een gezin wordt geboden. Datzelfde geldt als een traject wordt afgesloten.

Wat het JGT kan betekenen
Als (huis)arts kun je voor een uitgebreid palet aan jeugdhulpvragen terecht bij het JGt. De teams bestaan uit 8-12 medewerkers met achtergrond in de jeugdhulpverlening, GGZ, LVB, maatschappelijk werk en MEE. De JGt’s gaan uit van de hulpvraag van een cliënt en kijken welke hulp passend is. Dat kan hulp van het JGt zelf zijn. Indien nodig kan meer specialistische jeugdhulp worden ingezet. Soms in de vorm van een PGB. Gemeenten hebben de JGt’s daarvoor gemandateerd.
Er is geen verwijsbrief nodig voor het JGt.
Het JGt is ook te benutten om een inschatting te maken wat nodig is in een gezin. Het is altijd mogelijk (vrijblijvend) advies te vragen. Neem contact op met een JGt in de buurt.

Welke jeugdhulp beschikbaar?
Op de website van Holland Rijnland (link) staat een overzicht van de door de gemeenten in Holland Rijnland gecontracteerde jeugdhulp. Een (huis)arts kan zelf of via het JGt alleen naar deze gecontracteerde aanbieders verwijzen.