Voor verwijzers

Iedereen kan naar het JGt verwijzen: welzijnswerk, kinderopvang, peuterspeelzaal, sportclub, school en meer. 

Het JGt biedt consultatie en advies en kan zelf ambulante hulp geven. Waar gewenst wordt specialistische hulp ingezet en waar nodig vanuit een PGB (persoonsgebonden budget). De teams zijn door de gemeenten gemandateerd voor deze taken. Daarnaast kan de (huis)arts naar alle vormen van jeugdhulp verwijzen, voor zover die gecontracteerd is in de regio. Op de website van Holland Rijnland staat een overzicht van de door de gemeenten in Holland Rijnland gecontracteerde jeugdhulp.

Wanneer specialistische hulp wordt ingezet moeten goede afspraken gemaakt worden over wie wat doet. We werken samen met andere partijen binnen de werkwijze '1 gezin, 1 plan'. Het JGt is nauw verbonden met alle voorzieningen in het werkgebied. Neemt bij vragen dus gerust contact op met het JGt in de buurt.

Meer informatie voor:
Huisarts
Onderwijs
Specialistische hulp