Nieuws

Van elektronisch cliëntsysteem tot digitale samenwerkingsplek

Het is gebruikelijk dat binnen ‘zorgland’ een dossier wordt bijgehouden. Dat is zo bij het consultatiebureau, de huisarts, in het ziekenhuis en ook binnen de jeugdhulp.  Wij maken gebruik van een elektronisch cliëntendossier in het systeem MoreCare4. Ouders beheren samen met de hulpverlener het dossier. Hierin staat alles: van de reden waarom mensen hulp krijgen, het 1 gezin 1 plan, rapportages en informatie over eventuele specialistische zorg.

Via een eigen inlog hebben de jeugdige en zijn of haar ouders toegang tot het dossier.  Zo kunnen zij het dossier openen en lezen wat er in staat. Op deze manier kunnen zij altijd op de hoogte zijn van de doelen waaraan wordt gewerkt en kunnen zij reageren op de documenten zoals gespreksverslagen en rapportage in hun dossier. 

Er kan al veel met dit systeem, toch hebben wij nog wensen. Wij willen graag dat ouders en de jeugdige zelf mee kunnen schrijven aan de gespreksverslagen en zelf documenten kunnen toevoegen. Op dit moment is de ontwikkelaar hard bezig dit te realiseren. En zo komen we steeds dichterbij het moment dat het dossier een werkplek wordt voor ouders, cliënten en betrokkenen, waar we ook online met elkaar kunnen samenwerken. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *