Nieuws

‘Uitdaging waar we energie van krijgen’

Marion Goedhart
Marion Goedhart, directeur coöperatie
Jeugd- en gezinsteams Holland Rijnland


2020 wordt een spannend jaar voor de JGT’s. In de gemeenten Hillegom, Lisse, Teijlingen en Noordwijk wordt gewerkt aan het oprichten van een stichting die als opdrachtnemer fungeert voor de integrale toegang tot het sociale domein in die gemeenten. Aan de huidige organisaties die mensen leveren voor de JGT’s en sociale teams: Kwadraad, MEE en de coöperatie voor Jeugd- en Gezinsteams is gevraagd dat opdrachtgeverschap op zich te nemen. Daarbij moet nauw worden samengewerkt met de Intergemeentelijke Sociale Dienst en de lokale welzijnsorganisaties die ook mensen naar de integrale toegang detacheren. In de Leidse regio komt de aanbesteding van de toegang tot de jeugdhulp dichterbij en is er een eerste bijeenkomst als marktverkenning geweest.

Het is opvallend dat er een groot verschil is tussen beide regio’s: waar de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (waaronder ook Katwijk) kiezen voor een integrale 0-100 aanpak, kiest de Leidse regio voor de benadering vanuit het jeugddomein.

De vraag is of de verschillen in de regio echt zo groot zijn als ze lijken

Het lijkt lastig om op beide verschillen te acteren. De vraag is alleen of die verschillen werkelijk zo groot zijn, want ook in de Leidse regio zal nauw moeten worden samengewerkt met de lokale sociale teams. In ieder geval betekent het dat onze organisatie en werkwijzen in beide regio’s op de schop moeten om de vraag van de gemeenten goed te kunnen beantwoorden: om preventie inhoud te geven, de lokale samenwerking met scholen en huisartsen te versterken en ons nog sterker te verbinden met alle lokale partijen. Kortom we moeten onszelf herijken en vernieuwen.

Mooie uitdaging waar we enthousiast mee aan de gang zijn gegaan

Ik moet zeggen dat dit een mooie uitdaging is waar de teams en de coöperatie enthousiast mee aan de gang zijn gegaan. Want de vorm en context kan in de regio’s dan wel verschillen, uiteindelijk gaat het er overal om de vraag hoe we kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen, zodat ze zoveel mogelijk zelf weer vooruit kunnen, waar nodig met nog wat extra ondersteuning in de nabije omgeving. 

Het worden spannende tijden, maar het zijn vooral uitdagende tijden waar we met veel energie aan werken en waar we ook veel energie van krijgen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *