Nieuws

Tevredenheid ouders en jongeren toegenomen in 2019

In 2018-2019 hebben de samenwerkende gemeenten een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Hierbij stonden nu eens niet de cijfers en getallen centraal, maar de verhalen en ervaringen van cliënten. Doordat de JGT’s hun cliënten actief hebben gevraagd mee te doen aan het onderzoek, lag de respons hoger dan voorheen en deden er 404 ouders en 76 jongeren mee aan het onderzoek.

Communicatie belangrijk, ook bij wachtlijsten

Het onderzoek levert interessante informatie op. Communicatie blijkt een belangrijk gegeven te zijn bij de ervaringen. Jongeren en ouders vinden het belangrijk dat ze gehoord worden en zelf mogen meebeslissen. Een goede relatie met de hulpverlener is cruciaal. De wachtlijsten in de jeugdhulp hebben een negatieve invloed op de tevredenheid van cliënten. Ook daar is heldere en tussentijdse communicatie belangrijk, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn.

De hulp vanuit de JGT’s wordt over het algemeen positief beoordeeld. Cliënten hebben snel contact voelen zich gehoord.

Bij ouders groeide de tevredenheid of gedeeltelijke tevredenheid van ouders van 62% naar 67% en nam het percentage dat negatief oordeelde van 49% af naar 33%. Bij jongeren steeg de tevredenheid of gedeeltelijke tevredenheid van 67% naar 82%. Het percentage jongeren dat negatief oordeelde daalde van 33% naar 18%.

Een greep uit de reacties:

Dat maakt echt het verschil

‘Het feit dat iemand tijd voor mijn kind nam, maar ook begrip had als een afspraak werd verschoven omdat de druk te hoog werd. Het kind krijgt handvatten om zich beter te kunnen handhaven. Dat maakt echt het verschil! Als ouder is het JGT goed benaderbaar en laagdrempelig. Dit in tegenstelling tot allerlei andere instanties.’

Begrepen en serieus genomen maar lang wachten op vervolghulp

‘Fijn dat er naar je geluisterd wordt en dat je hulp krijgt die past bij je hulpvraag. Niet alleen je kind waarom het gaat maar ook het hele gezin. Wat positief was/is dat er constant contact is. En dat er regelmatig geëvalueerd werd over de hulpvraag. Dat je begrepen wordt en dat je serieus genomen wordt, helpt al veel.  Sommige problemen blijven maar worden wel begeleid. Negatief is dat je lang moet wachten op verdere hulp. Het jeugd- en gezinsteam doet zijn best om andere instanties in te schakelen, maar door tijdgebrek, geldtekort en personeelstekorten duurt het lang voordat je bij de toegewezen instanties verder kunt.’

Naast de beste wil en inzet, ook meer ervaring met het systeem

‘We hebben jaren geleden een herindicatie voor PGB aangevraagd omdat de vorige indicatie afliep. Het was toen het hele systeem aan het veranderen was, dus je kon merken dat het ook voor de medewerkers van de JGT moeilijk of onduidelijk was, tenminste gedeeltelijk. Maar uiteindelijk hebben ze hun best gedaan en we hebben de juiste hulp en informatie gekregen. Ze hebben ons goed ondersteund. Paar maanden geleden i.v.m. nieuwe schoolsituatie van onze zoon hebben we weer contact opgenomen met het JGT. Je kon merken dat naast hun beste wil en inzet, er ook meer ervaring was met het systeem. Ze hebben ons heel goed ondersteund.’

Mijn kind voelt zich veilig en ik ook

‘JGT is voor ons een belangrijk en betrouwbaar geheel in de hulpverlening voor onze zoon. Natuurlijk is er ook wel eens iets vergeten maar mijn kind voelt zich er veilig en wij ook.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *