vacatures

Jeugd- en gezinswerker team Oegstgeest voor 32 uur per week

Wij zoeken voor het Jeugd-en gezinsteam  in Oegstgeest een:

Jeugd- en gezinswerker voor 32 uur per week

Als JGT’er ben je in staat om vanuit je eigen deskundigheid je te verbinden met de gezinnen die zich aanmelden, de hulpvragen van het gezin of de jongere  in doelen om te zetten en de eigen krachten binnen het systeem te versterken. Een systeemgerichte benadering is hierbij het uitgangspunt.

Functie-inhoud

In je functie van jeugd- en gezinswerker binnen het JGT :

  • Inventariseer je op een zorgvuldige wijze samen met de cliënt diens hulpvraag, zodat je samen met de  klant een plan kan worden opgesteld;
  • Ontwikkel je samen met de cliënt hulpverleningsplannen, zodat de hulpverlening door alle betrokkenen goed kan worden uitgevoerd; en hierbij maak je gebruik van 1 gezin 1 plan;
  • Voer je hulpverleningsplannen uit op een methodisch verantwoorde en inzichtelijke wijze, zodanig dat je de vooraf gestelde doelen samen met de cliënt zo goed mogelijk bereikt;
  • Ben je continu bezig met het optimaliseren van de dienstverlening aan cliënten, door het signaleren van knelpunten, doen van verbetervoorstellen, deelnemen aan multidisciplinair overleg en overleg met beleidsmakers en het op peil houden van je deskundigheid;
  • Stimuleer je de eigen kracht van de cliënten en zet je hierbij de vrijwilligersinitiatieven in of het netwerk van de cliënt;
  • Kennis van de sociale kaart.

Je beschikt over

• een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur MWD of SPH;
• werkervaring met kinderen of volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), chronische aandoeningen of lichamelijke- dan wel psychiatrische beperkingen;
• kennis van PGB
• een teamspirit;
• kennis van de regionale en lokale sociale kaart en sociale wet- en regelgeving;
• een ‘out of the box’ instelling, die kansen zien en benutten en die in staat zijn in een sterk veranderende context te werken;
• een zelfstandige, daadkrachtige, op samenwerking gerichte instelling én die beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden en in staat zijn op afstand (gedetacheerd) te werken;
• beschikt over een SKJ registratie.

Je komt in dienst bij MEE, is een onderdeel van Xtra.

Kijk voor meer informatie kijk op de website van Xtra. Of neem contact op met Marjolein van der Broek, telefoon 06-23297327.
De selectiegesprekken vinden plaats op 18 of 19 april 2019.

Je sollicitatiebrief met cv kun je, tot en met 14 april 2019, onder vermelding van vacaturenummer 348 sturen aan: sollicitatie@xtra.nl

Algemene informatie
Sinds 2015 zijn in de regio Holland Rijnland Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) actief, bestaand uit 10 tot 12 teamleden vanuit verschillende disciplines. De teams zijn in grote mate zelf organiserend: de eigen verantwoordelijkheid is groot, zodat teamleden flexibel kunnen inspelen op lokale vragen. De teams worden ondersteund door een coach. De teams werken in opdracht van de gemeenten en bieden ambulante hulp, consultatie en advies. Waar nodig betrekken ze specialistische jeugdhulp en/of kennen ze een PGB (persoonsgebonden budget) toe.

In de teams werken medewerkers uit negen verschillende instellingen, namelijk: Kwadraad (maatschappelijk werk), MEE, Rivierduinen en Curium (GGZ), Ipse de Bruggen, Gemiva en  ’s Heerenloo (LVB), Inzowijs (begeleiding) en Cardea (jeugdhulpverlening). Samen vormen zij de coöperatie met een onafhankelijke directeur.

Bedankt voor je interesse!