Voorhout

Jeugd- & Gezinsteam Voorhout
Bezoekadres: Raadhuisplein 3, 2215 MA Voorhout  |  JGTVoorhout@jgthollandrijnland.nl
Telefoon: 088-2542374 (ma-vrij 9.00 – 17.00 uur). Buiten kantoortijd krijg je een automatische beantwoording te horen met meer informatie.
Postadres: Postbus 11008, 2301EA Leiden
Inloopspreekuur van maandag tot en met vrijdag van 09.00- 10.00 of op afspraak

Aanwezige expertise
Gezinsbegeleiding, ouderbegeleiding, jeugdpsychiatrie, jongerencoach, LVB, PGB-expert, gedragsproblematiek, jongere jeugd ambulant, weerbaarheidstraing rots en water, faalangsttraining, veiligheid, psycho-educatie ADHD voor ouders en kinderen
Ervaring met : ADHD, ASS, borderline, persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis
Mocht het nodig zijn, kunnen wij expertise uit andere collega-teams of specialisten inschakelen.

Contactpersonen
Onderwijs:
- Basisschool de Regenboog: Joke Dorreboom
- Basisschool de Emmaus: Francis Kuijt
- Basisschool Dalton De Achtbaan: Jacqueline Parlevliet
- Basisschool Antonius: Jacqueline Parlevliet
- KTS: Rob Koelewijn en Maaike Akerboom

Huisartsen: Hannelore de Groot, Rob Koelewijn en Truus Hoymann

ISD/WMO : Hannelore de Groot

JeugdGezonheidsZorg : Truus Hoymann

Kinderdagverblijven/peuterspeelzalen: Francis Kuijt

Verenigingen : Rob Koelewijn en Hannelore de Groot

Verslavingszorg: Hannelore de Groot

Vluchtelingenwerk : Jacqueline Parlevliet