Oegstgeest

Jeugd & Gezinsteam Oegstgeest
Bezoekadres: CJG Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13b, 2342 AN Oegstgeest
Postadres: Postbus 11008, 2301 EA Leiden
Telefoon: 088 - 2542 364  (ma-vrij 9.00 – 17.00 uur).
Buiten kantoortijd krijg je een automatische beantwoording te horen met meer informatie.


Aanwezige expertise
In het team werken professionals vanuit verschillende organisaties: MEE, Kwadraad, Curium LUMC, Cardea en ‘s Heeren Loo.
Het team heeft expertise op het gebied van: jeugdhulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie, jongeren coaching, (praktische pedagogische) gezins- en ouderbegeleiding, basisdiagnostiek, kinderen met een (zintuigelijke, lichamelijke en/of verstandelijke) beperking, kinderen met niet aangeboren hersenletsel, kinderen met een chronische ziekte, kinderen en jongeren met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, creatieve therapie (school)maatschappelijk werk, persoonsgebonden budget, zorgcoördinatie (1Gezin1Plan), videohometraining en sociale vaardigheden.

Ook geven wij (in samenwerking met andere Jeugd en Gezinsteams) de:
- Weerbaarheidstraining 'De Coole Kikker'.
- Triple P oudercursus: Positief opvoeden.
- KIES training: voor kinderen in echtscheidingssituaties.
- Brusjesgroep: voor broers en zussen van kinderen met een beperking.

Samenwerking
Wij zoeken samenwerking met vrijwilligers, professionals en/of organisaties die kunnen helpen de vraag van de cliënt te beantwoorden. Mocht het nodig zijn, dan is expertise uit andere Jeugd en Gezinsteams of specialisten in te schakelen.