Noordwijkerhout

Jeugd & Gezinsteam Noordwijkerhout
Bezoekadres: Via Antiqua 23, 2211 HW Noordwijkerhout | jgtnoordwijkerhout@jgthollandrijnland.nl
Postadres: Postbus 11008, 2301EA Leiden
Telefoon: 088 - 2542 372  (ma-vrij 9.00 – 17.00 uur).
Buiten kantoortijd krijg je een automatische beantwoording te horen met meer informatie.

Aanwezige expertise
Jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, kinderen en jeugdigen met een beperking en maatschappelijk werk. Als het nodig is kunnen we advies vragen en/of verwijzen naar gespecialiseerde instanties.

Eén gezin, één plan
Het gezin maakt samen met het JGt en andere betrokkenen een plan van aanpak. Alles wat het JGt in het dossier noteert, kunt u ten alle tijden online inzien.

Samenwerking
We werken vanuit de vier kernwaarden: verbinden, versterken, doen wat nodig is en zijn deskundig! Je kunt ons vinden in het Centrum Jeugd en Gezin in Noordwijkerhout. Hier is alle kennis over opgroeien en opvoeden onder één dak! Het CJG bestaat naast het JGt uit jeugdgezondheidszorg,  een pedagoog. Daarnaast werken wij nauw samen met onder andere huisartsen, scholen, leerplicht, jongerenwerk en maatschappelijk werk.