Noordwijk

Jeugd & Gezinsteam Noordwijk
Bezoekadres: Raadhuisstraat 4, 2201 MA Noordwijk
Postadres: Postbus 11008, 2301EA Leiden
Telefoon: 088 - 2542 371  (ma-vrij 9.00 – 17.00 uur).
Buiten kantoortijd krijg je een automatische beantwoording te horen met meer informatie.

 

LET OP: vanaf 1 maart is team Noordwijk onderdeel van stichting Voor ieder 1. Het adres blijft hetzelfde maar het telefoonnummer en emailadres zijn: 071-2040501. noordwijk@voorieder1.nl

Na 1 maart vind je alle informatie op www.voorieder1.nl.

Aanwezige expertise
- Jeugdhulpverlening, waaronder: individuele kindcoaching, sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining 'De Coole Kikker' (groepstraining), KIES (groepstraining voor kinderen in echtscheiding situaties).
- Ouderbegeleiding, waaronder: opvoedvragen bij complexe gedragsproblematiek bij kinderen, complexe echtscheidingen waarbij het ouderschap weer vorm moet krijgen
- LVB
- Veiligheidsplan opstellen
- PGB-vraagstukken

Samenwerking
Binnen ons team is de kennis veelzijdig. Wij werken ook samen met scholen:
- Samenwerking met het Northgo
- Samenwerking met alle basisscholen in Noordwijk