Nieuwkoop

Jeugd- & Gezinsteam Nieuwkoop
Bezoekadres: “ De Verbinding”, De Verbinding 1. 2421 EX Nieuwkoop

Telefoon: 088-2542356 (ma-vrij 9.00 – 17.00 uur). Buiten kantoortijd krijg je een automatische beantwoording te horen met meer informatie.
Postadres: Postbus 11008, 2301EA Leiden

 

Aanwezige expertise
Ons team heeft een ruime vertegenwoordiging van de moederorganisaties (MEE, Cardea, Curium-LUMC, Ipse de Bruggen, Kwadraad,).
Expertise ligt op de gebieden: jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, Ambulante GGZ problematiek, maatschappelijk werk, gezinscoach, ouderbegeleider en basis diagnostiek.

Samenwerking
Het team werkt nauw samen met de moederorganisaties van de Jeugd- & Gezinsteams als ook met de vrijgevestigde en buitenregionale zorgaanbieders. Tevens is er samenwerking met scholen, huisartsen en de wijkagenten.

Contactpersonen
Elk gezin heeft één of soms twee contactpersonen/zorgcoördinator vanuit het Jeugd- & Gezinsteam. Binnen het team wordt gekeken wie hier het beste past. Aanmeldingen en vragen worden in het team opgepakt en besproken. Op deze manier maken we gebruik van elkaars expertise om zo de best passende zorg te kunnen realiseren.