Team Leiderdorp en zoeterwoude

Jeugd & Gezinsteam Leiderdorp & Zoeterwoude
Bezoekadres: Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp (per 26 oktober 2020) | jgtleiderdorpzoeterwoude@jgthollandrijnland.nl
Postadres: Postbus 11008, 2301EA Leiden
Telefoon: 088 - 2542 365  (ma-vrij 9.00 – 17.00 uur).
Buiten kantoortijd krijg je een automatische beantwoording te horen met meer informatie.


Aanwezige expertise
In het team is expertise aanwezig op het gebied van coaching, ouderbegeleiding, opvoedondersteuning , KIES-training, Sociale Vaardigheidstraining, crisisinterventie, geweldloos verzet, basis diagnostiek, psycho-educatie, Sociale NetwerkStrategie, loverboyproblematiek, persoonsgebonden budget en meer.  Het team bestaat uit hulpverleners van diverse organisaties: Cardea, Kwadraad, Inzowijs, GGZ Rivierduinen, Curium, Gemiva SVG en MEE. Wij begeleiden en ondersteunen gezinnen, kinderen en jongeren met moeilijkheden in opvoeden of opgroeien.

Samenwerking
Wij werken nauw samen met ketenpartners zoals scholen, huisartsen, de GGD en gespecialiseerde zorgaanbieders.