Leiden West Stevenshof & De Mors

Jeugd & Gezinsteam Leiden West Stevenshof & De Mors
Bezoekadres: Theda Mansholtstraat 3 (2de etage), 2331 JE Leiden
Postadres: Postbus 11008, 2301 EA Leiden

Telefoon: 088 - 254 2363  (Ma-vrij van 9.00 – 17.00)
Buiten kantoortijd hoor je een automatische beantwoording met meer informatie.

Aanwezige expertise
Psycholoog (kind), Systeemtherapeut, Jongerencoach, Kindercoach, Gehandicaptenzorg, PGB, , Pedagoog, Mediator, Kinder-en Jeugd psychiatrie (Autisme/ADHD etc), Weerbaarheid/SOVA-trainer, Adoptie hulpverlening, Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding, Zorgcoördinatie (1Gezin1Plan).

Samenwerking
Wij zoeken samenwerking met iedere vrijwilliger, professional en/of organisatie die kan helpen de vraag van de cliënt te beantwoorden. Zodat hij of zij de ontstane problemen op eigen wijze en met eigen kracht kan oplossen. Belangrijke partners hierin zijn het eigen netwerk van de cliënt, vrijwilligers, scholen, huisartsen, GGD en gespecialiseerde zorgaanbieders.

Contactpersonen
Elk gezin heeft één of soms twee contactpersonen/zorgcoördinator vanuit het Jeugd- & Gezinsteam. Binnen het team wordt gekeken wie hier het beste past. Aanmeldingen en vragen worden in het team opgepakt en besproken. Op deze manier maken we gebruik van elkaars expertise om zo de best passende zorg te kunnen realiseren.