Leiden Roodenburg

Jeugd & Gezinsteam Leiden Roodenburg
Bezoekadres: Roodenburgerstraat 1a, Leiden | jgtleidenroodenburg@jgthollandrijnland.nl
Postadres: Postbus 11008, 2301EA Leiden

Telefoon: 088 - 2542 361  (ma-vrij 9.00 – 17.00 uur).
Buiten kantoortijd krijg je een automatische beantwoording te horen met meer informatie.

Aanwezige expertise
Begeleiding en ondersteuning aan mensen met een beperking, jeugdhulpverlening, gezinsbegeleiding, maatschappelijk werk, kinder- en jeugdpsychiatrie, GZ-psycholoog, pedagoog


Samenwerking

De bovengenoemde expertises geven een globaal beeld van de kennis binnen ons team. We werken nauw samen met ketenpartners zoals vrijwilligers, scholen, huisartsen, GGD en gespecialiseerde zorgaanbieders.