Leiden Noord en Boerhaave

Jeugd & Gezinsteam Leiden Noord en Boerhaave
Bezoekadres: "Het Gebouw" Arubapad 2, 2315 VA Leiden | jgtleidennoord@jgthollandrijnland.nl
Postadres: Postbus 11008, 2301EA Leiden

Telefoon: 088 - 2542 358  (ma-vrij 9.00 – 17.00 uur).
Buiten kantoortijd krijg je een automatische beantwoording te horen met meer informatie.


Aanwezige expertise

Jeugdhulpverlening, Geestelijke GezondheidsZorg, gehandicaptenzorg, psycholoog, maatschappelijk werk, jongerencoaching, ouderbegeleiding, afgifte PGB.

Samenwerking
Als het nodig is kunnen we expertise inroepen van collega-teams of betrekken we specialisten van andere organisaties. In het team werken wij samen met diverse instanties zoals onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk, politie, huisartsen, welzijnsorganisaties, specialistische jeugdzorg en vrijwilligersorganisaties.