Team Leiden Merenwijk

Jeugd & Gezinsteam Leiden Merenwijk
Bezoekadres: Sperwerhorst 116, Leiden   |  jgtleidenmerenwijk@jgthollandrijnland.nl  |  Twitter: @JGTMerenwijk

Postadres: Postbus 11008, 2301EA Leiden
Telefoon: 088 - 2542 359  (ma-vrij 8.30 – 17.00 uur).
Buiten kantoortijd krijg je een automatische beantwoording te horen met meer informatie.

Aanwezige expertise
Begeleiding en ondersteuning aan mensen met moeilijkheden in opvoeden of opgroeien. Binnen het team zijn specialisten werkzaam op het gebied van: jeugdhulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie, kinderen met een (zintuigelijke en/of verstandelijke) beperking, jongeren coaching, (praktische pedagogische) gezins- en ouderbegeleiding, (school)maatschappelijk werk, diagnostiek (GZ-psycholoog), persoonsgebonden budget, casemanagement, video home training, sociale vaardigheden.

Samenwerking
Wij zoeken samenwerking met iedere vrijwilliger, professional en/of organisatie die kan helpen de vraag van de cliënt te beantwoorden. Zodat hij of zij de ontstane problemen op eigen wijze en met eigen kracht kan oplossen. Belangrijke partners hierin zijn het eigen netwerk van de cliënt, vrijwilligers, scholen, huisartsen, GGD en gespecialiseerde zorgaanbieders.