Leiden Binnenstad

Jeugd & Gezinsteam Leiden Binnenstad
Bezoekadres: Nieuw Pancrat, Middelstegracht 85 Leiden
Postadres: Postbus 11008, 2301EA Leiden
Telefoon: 088 - 2542 360  (ma-vrij 9.00 – 17.00 uur).
Buiten kantoortijd krijg je een automatische beantwoording te horen met meer informatie.

Aanwezige expertise
Binnen het team zijn specialisten werkzaam op het gebied van jeugdhulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie, kinderen en jongeren met een beperking, jongerencoaching, gezins- en ouderbegeleiding, maatschappelijk werk, diagnostiek (orthopedagoog- generalist), PGB, trainer van training Kleur Bekennen.

Samenwerking
In het team werken wij samen met diverse instanties zoals onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk, politie, huisartsen, welzijnsorganisaties, specialistische jeugdzorg en vrijwilligersorganisaties. Daarnaast vinden we het belangrijk samen te werken met voor de cliënt steunende personen in hun leven die mee kunnen denken om de ontstane problemen op te lossen.