Hillegom

Jeugd- & Gezinsteam Hillegom
Bezoekadres: Abellaan 1, 2182 TX Hillegom (gevestigd in Dienstencentrum Elsbroek)

Telefoon: 088-2542375 (ma-vrij 9.00 – 17.00 uur). Buiten kantoortijd krijg je een automatische beantwoording te horen met meer informatie.
Postadres: Postbus 11008, 2301EA Leiden

 

LET OP: vanaf 1 maart is team Hillegom onderdeel van stichting Voor ieder 1. Het adres blijft hetzelfde maar het telefoonnummer en emailadres zijn:

(0252) 74 22 72. hillegom@voorieder1.nl

Na 1 maart vind je alle informatie op www.voorieder1.nl.

Aanwezige expertise
Binnen het JGT Hillegom werken specialisten op het gebied van: jeugdhulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie, kinderen (of ouders) met een verstandelijke beperking en maatschappelijk werk. Als het nodig is kunnen we advies vragen en/of verwijzen naar gespecialiseerde instanties.

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan mensen met moeilijkheden in opvoeden of opgroeien door middel van: coaching van kinderen en jongeren, gezins- en ouderbegeleiding, (school)maatschappelijk werk, diagnostiek (psycholoog), persoonsgebonden budget, casemanagement en diverse trainingen (als 'de Coole Kikker', Triple P, sociale vaardigheid en weerbaarheid).

Centrum voor Jeugd en Gezin
Wij zijn onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin in Hillegom. Hier kan je als gezin alle kennis vinden over opgroeien en opvoeden. Het CJG bestaat uit Jeugdgezondheidszorg, Kwadraad (CJG-pedagoog) en het Jeugd- & Gezinsteam. Binnen het CJG is er een nauwe samenwerking.

Samenwerking
Ook werken wij samen met de huisartsen en alle scholen in Hillegom. Elke school heeft een eigen JGT-contactpersoon. Andere partners waar het JGT mee samenwerkt zijn oa: Welzijnskwartier (jongerenwerk), Welzijnswerk, Sociaal Team, de Gemeente, ISD, Politie, Veilig Thuis en gespecialiseerde aanbieders in de regio Holland Rijnland.