Uncategorized

Team in beeld: JGt Noordwijkerhout

In Holland Rijnland zijn achttien Jeugd- en Gezinsteams actief, bestaande uit een mix van hulpverleners; maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, mensen met ervaring in de gehandicaptenzorg en de jeugdhulpverlening. Elke collega is jeugd- en gezinswerker, maar brengt uiteraard zijn of haar eigen expertise in. Hoe ziet het werken in zo’n JGt eruit? We vroegen het team Noordwijkerhout!

Even voorstellen…

Annemiek Claassen werkt al sinds de start bij dit team, vanaf 1 januari 2015. Zij is als gezinsbegeleidster gedetacheerd vanuit Cardea, geeft trainingen en workshops. Bijvoorbeeld de tweejaarlijkse trainingen ‘Positief opvoeden’ voor gescheiden ouders en ‘Opvoeden in twee culturen’ aan vluchtelingenouders (in samenwerking met Vluchtelingenwerk). Soms komt daar een workshop over het opvoeden van pubers bij.  Wat zij belangrijk vindt? Dat de drempel naar het JGt laag is, dat mensen zich gehoord en serieus genomen voelen. Naast de cliënten staan om te kijken naar wat goed gaat of beter kan. Het maakt haar trots wanneer dit positief uitpakt en een gezin mooie stappen maakt.

Wat doet team Noordwijkerhout?

Ontzettend veel! We spreken cliënten die zich bij ons aanmelden en kijken met elkaar welke hulp nodig is. Veel pakken wij als JGt zelf op, zeker wanneer we de expertise in huis hebben. Of we werken samen. Bijvoorbeeld wanneer ik een gezin begeleid en daarbij een coach voor een van de kinderen nodig heb, schakel ik een collega in. Als de vraag onze deskundigheid overstijgt, vragen we er een specialist bij. Naast de gezinsbegeleiding organiseren we overleggen met ketenpartners, regelen we persoonsgebonden budgetten, voeren we administratie, creëren we ruimte voor intervisie om elkaar scherp te houden, volgen en geven we trainingen.

Hoe ziet een werkdag eruit?

Elke dag is anders. Dat maakt het werk leuk en soms pittig. Gemiddeld heb ik zo’n drie afspraken. De ene keer is dit een groot disciplinair overleg om hulp af te stemmen, de andere keer ben ik met een gezin thuis of op kantoor in gesprek over hoe het opvoeden optimaal vorm te geven. Tussendoor beantwoord ik mails, pleeg ik telefoontjes en doe ik administratieve dingen. Rond 12.00 uur lunchen we met degenen die op kantoor aanwezig zijn. Een momentje om bij te praten over het werk en natuurlijk ook van ontspanning.

Wat is jullie grootste wens?

Onze grootste wens is dat we ruimte houden voor goede hulpverlening aan gezinnen. Daar draait het wat ons betreft toch allemaal om! Hier en daar zien we de regeldruk toenemen. Daar zijn we soms bezorgd over.

Meer informatie

Wil je meer weten over team Noordwijkerhout of contact opnemen? Dit kan op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via 088-2542372.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *