Uncategorized

Team in beeld: JGt Nieuwkoop

In Holland Rijnland zijn achttien Jeugd- en Gezinsteams actief, bestaande uit een mix van hulpverleners; maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, mensen met ervaring in de gehandicaptenzorg en de jeugdhulpverlening. Elke collega is jeugd- en gezinswerker, maar brengt uiteraard zijn of haar eigen expertise in. Hoe ziet het werken in zo’n JGt eruit? We vroegen het team Nieuwkoop!

Even voorstellen…

Leonie Zweers werkt sinds 2015 met veel plezier voor de gemeente Nieuwkoop. Zij is hbo-pedagoog, gedetacheerd vanuit Curium-LUMC en heeft veel ervaring met ambulante GGZ-problematiek. Ze vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor het systeem: niet alleen het kind heeft immers een uitdaging of stoornis, maar het hele gezin. Wat haar trots maakt? De integrale, snelle en deskundige manier van (samen)werken en het leveren van maatwerk. Dé ingrediënten om kwetsbare jeugd in de regio de kans te geven die het verdient.

Wat doet team Nieuwkoop?

JGt Nieuwkoop bestaat uit tien professionals en is er voor kinderen, jeugdigen en ouders. Wij werken intensief samen en bieden advies, ambulante begeleiding en basisdiagnostiek. Bijvoorbeeld bij: uitval op school, autisme, ADHD, opvoed-, angst- en scheidingsproblematiek. Daarbij kijken we altijd naar de sociale context van het gezin. Het JGt is nauw verbonden met basisvoorzieningen en wanneer de vraag onze expertise overstijgt, schakelen we (specialistische) hulp in.

Hoe ziet een werkdag eruit?

Een gemiddelde werkdag zit vaak vol met afspraken met ouders, kinderen of scholen, administratieve taken zoals het maken van doorverwijzingen en gespreksverslagen, telefoongesprekken met ketenpartners, leerkrachten of andere partijen die rondom een gezin staan. Maar een andere dag zit je een groep voor als zorgcoördinator in het kader van één-gezin-één plan, indiceer je een crisisinterventie of houd je een kantoordag waarbij je PGB-aanvragen behandelt of uitwerkt. Kortom, een zeer gevarieerde baan!

Wat is jullie grootste wens?

Dat de (soms) lange wachttijden bij de specialistische zorgaanbieders verkorten. Als JGt zitten we aan de voorkant van de zorg en staan we in direct contact met de gezinnen. Soms kom je op een punt dat er meer nodig is en je moet doorverwijzen. Wanneer een gezin dan lang, soms tot negen maanden, moet wachten is dat erg vervelend. Na al dat intensieve contact ontstaat er een gat in het hulpverleningsproces. We hopen dat dit een punt van aandacht blijft, zodat elk kind de zorg krijgt die het nodig heeft.

Meer informatie

Wil je meer weten over team Nieuwkoop of contact opnemen? Dit kan op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via 088-2542356.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *