Nieuwsbericht Juni

Team in beeld: JGT Leiden Binnenstad

In Holland Rijnland zijn achttien Jeugd- en Gezinsteams actief, bestaande uit een mix van hulpverleners; maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, mensen met ervaring in de gehandicaptenzorg en de jeugdhulpverlening. Elke collega is jeugd- en gezinswerker, maar brengt uiteraard zijn of haar eigen expertise in. Hoe ziet het werken in zo’n JGT eruit? We vroegen het team JGT Leiden Binnenstad! Even voorstellen…

Even voorstellen…

Ik ben Ilse Notenboom en werk sinds november 2017 in het team Leiden Binnenstad. Mijn moederorganisatie is Curium-LUMC. Ik houd me voornamelijk bezig met de coaching van jongeren tussen de 11 en 18 jaar en waar nodig betrek ik hier ook de ouders bij. Vanuit Curium heb ik brede ervaring als het gaat om psychiatrische problematiek bij jongeren in deze leeftijdsgroep. Wat ik zo mooi vind aan het werk in het JGT is de diversiteit aan expertise in één team. We vullen elkaar goed aan en schakelen waar nodig de specialist op een bepaald gebied in. Daarnaast is het natuurlijk geweldig dat wij geen wachtlijst hebben en dus snel de hulpverlening in het gezin kunnen opstarten en waar nodig ook direct lijntjes naar onze ketenpartners kunnen uitzetten.

Wat doet team Leiden Binnenstad?

Ons team bestaat uit 10 uiteenlopende experts op het gebied van; autisme, ADHD, opvoed-, angst- en scheidingsproblematiek, uitval op school, LVB (licht verstandelijk beperkingen) en hoogbegaafdheid. We bieden hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, soms een uitzondering tot 23 jaar en aan hun ouders of opvoeders.

Onze dagen vullen wij met het geven van ambulante hulp, ouderbegeleiding, het uitvoeren van (basis)diagnostiek, opvoedondersteuning, persoonsgebonden budgetten regelen, overleggen met scholen en andere betrokken instanties en we geven ook nog trainingen!. We houden ons scherp met intervisie en supervisie. In ons werk houden we altijd duidelijk voor ogen dat ‘we doen wat nodig is’ en zetten we ouders en kinderen in hun eigen kracht. Hierbij maken we optimaal gebruik van het netwerk van het gezin. We hebben nauw contact met onze ketenpartners en betrekken of verwijzen als het te specialistisch wordt door naar één van hen.

Hoe ziet een werkdag eruit?

Mijn agenda ziet er elke dag weer anders uit en die van mijn collega’s kan er ook weer totaal anders uit zien. Zo kan de ene dag vol zitten met coachingsgesprekken bij het gezin thuis of op kantoor en heb ik een andere dag weer ingepland om zaken te regelen zoals; het schrijven van een toeleiding, mailtjes beantwoorden, telefoontjes plegen met verwijzers of scholen of bijwerken van dossiers. Het kan ook zomaar gebeuren dat er een crisis is ontstaan in een gezin of dat je collega je met spoed nodig heeft om mee te denken, dan zal je je agenda toch even moet laten voor wat het is.

Ondanks onze volle agenda’s en de verschillende werklocaties zijn er gelukkig genoeg momenten waarin we elkaar treffen voor een overleg, een lunch of om even bij te kletsen. Wat zo leuk is aan dit werk is dat je elk uur met totaal andere werkzaamheden bezig bent, dat houd mij vooral scherp en enthousiast! 

Wat is jullie grootste wens?

Onze grootste wens is dat er geen wachtlijsten meer bestaan. Dat onze cliënten na onze doorverwijzing naar specialistische hulp niet in een groot gat vallen, maar er direct aansluitende hulp wordt opgestart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *