Nieuwsbericht Juni

Scholen en JGT bundelen krachten in de regio

Teamcoach bij het JGT Esther Thiele en Vera Jansen, adviseur bij OOG Onderwijs en Jeugd, weten het wel: om thuiszitten te voorkomen, moeten het onderwijs en de jeugdhulp goed samenwerken. Daarom hebben zij binnen het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek onderzocht waar het goed gaat, misging en hoe het beter kan.  

‘Het is voor kinderen en jongeren belangrijk om zo ‘normaal’ mogelijk mee te doen, elke dag naar school gaan hoort daar bij maar dat is voor sommige kinderen heel lastig’ aldus Vera. ‘Om te voorkomen dat zij thuis komen te zitten of dat de situatie verder escaleert, moet je snel ingrijpen, daarom is samenwerking met het JGT en de jeugdhulp zo belangrijk. Je wil één aanbod voor de leerling, waarin onderwijs, zorg en jeugdhulp integraal worden aangeboden. Dat aanbod moet je dan ook gezamenlijk bedenken, maken en uitvoeren – oftewel Integraal Arrangeren.’

Esther vult aan: ‘Leerkrachten zien vaak snel als het niet goed gaat met een kind en wij (JGT) kunnen snel, ook preventieve, hulp bieden. Daarom willen we dat scholen en het JGT elkaar eerder weten te vinden. Nu komen zaken vaak pas bij ons terecht als het al is geëscaleerd.’

Hoe komt dat?

Esther: ‘Er is niet één oorzaak te noemen. Het is belangrijk dat docenten, Intern Begeleiders, ouders en JGT elkaar in een vroegtijdig stadium weten te vinden en een gezamenlijk aanbod voor de leerling bedenken. Soms houden ouders hulp af. Daarnaast bleek er onbekendheid met de consultatie en adviesfunctie van het JGT. Nu we daar meer bekendheid aan hebben gegeven, zien we meteen dat mensen er meer gebruik van maken.’

Hoe kan het beter?

Vera: ‘Daar zijn helemaal geen ingewikkelde beleidswijzigingen voor nodig. De voornaamste conclusie van het onderzoek is dat de situatie verbetert als de JGT-ers en de intern begeleiders regelmatig contact hebben zodat er een constructieve samenwerkingsrelatie ontstaat.’

Esther: ‘Nu zien we nog wel eens dat mensen geneigd zijn vanuit hun eigen vakgebied te blijven kijken ondanks alle goede bedoelingen. Maar als je echt het belang van het kind centraal stelt, moet je je krachten bundelen en over de grenzen van je vak kijken. En dat is nu eenmaal veel makkelijker als je elkaar kent en regelmatig spreekt.’


Wat is er voor nodig om dit te realiseren?

Esther: ‘Het lastige van deze conclusie is dat het vrij abstract is omdat je ‘een relatie opbouwen’ nu eenmaal niet kunt concretiseren en/of meten. Het is een voortdurend proces en daar moet je dus ook aandacht voor blijven houden. We zijn gestart met het organiseren van lokale bijeenkomsten en kijken wat er nodig is om de connectie op persoonlijk niveau te kunnen leggen en te onderhouden en blijvend te stimuleren..

Vera: ‘Het gaat helpen als mensen zelf de voordelen ervaren van het persoonlijke contact.

Het onderzoek an sich heeft al wat moois in gang gezet. Door ons er in gezamenlijkheid voor in te zetten, hebben we een mooie stap gezet van het wij – zij denken, naar het wij denken’

Een gedachte over “Scholen en JGT bundelen krachten in de regio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *