Uncategorized

Samen tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoe kunnen de lokale teams nog beter en eerder huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren en hier adequaat op reageren en handelen? Dat is de vraag die voortvloeit uit het nationaal meerjarenprogramma “Geweld hoort nergens thuis”, waarvan één van de actielijnen voor jeugdigen is om hen beter te beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt. Om dat goed te kunnen doen, moet je het samendoen met alle organisaties die betrokken zijn. Daarom zijn er in onze regio twee pilots gestart waar het JGT aan meedoet.

Samenwerken aan veiligheid

In de regio Holland Rijnland is de pilot “Samenwerken aan veiligheid” gestart. Hierin werken wij vanuit het vrijwillig kader (JGT en GO! voor jeugd) samen met gecertificeerde instellingen (GI’s) voor het gedwongen kader: Jeugdbescherming west en William Schrikker groep. Samen zetten wij ons in voor de meest kwetsbare jeugdigen. De mate van veiligheid bepaalt vanuit welk kader zij jeugdhulp krijgen. Er zijn veel punten die we in de pilot gezamenlijk aanpakken om te kijken waar we kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld het versterken van de analyse, betere en minder overdrachtsmomenten, gecoördineerde inzet en nazorg. Concreet betekent dit dat de medewerkers van de GI’s aanwezig zijn op de locaties van JGT en GO! voor jeugd om vanuit hun expertise mee te denken met zaken waar de medewerkers mee bezig zijn.

Eerste reacties zijn positief

De eerste reacties van de deelnemers aan de pilot zijn positief. Zij vinden dat de expertise die de GI-medewerkers meebrengen echt van meerwaarde is. Het is prettig dat zij direct en dichtbij beschikbaar zijn om mee te denken. Zo is het bijvoorbeeld goed om elkaar scherp te houden bij het bepalen wanneer het nog verantwoord is een gezin in het vrijwillig kader te begeleiden en wanneer het verstandig is om de Raad voor de Kinderbescherming te vragen om onderzoek te doen.    

Geweld hoort nergens thuis

Onlangs is ook een pilot gestart met Veilig Thuis, GO! voor jeugd en organisatie voor  vrouwenopvang Rosa Manus. Het doel is te kijken hoe we de samenwerking beter op elkaar kunnen laten aansluiten zodat de veiligheid van gezinsleden beter in zicht is en blijft.

Er is in de lokale teams de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in scholing en aanpak van huiselijk geweld, onder andere door middel van Signs of Safety, een methodiek om een samenwerkingsrelatie aan te gaan met gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld. In deze pilot gaan we hier verder mee aan de slag om ervoor te zorgen dat de medewerkers nog beter in staat zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en bespreekbaar te maken. Een ander belangrijk onderwerp is het kijken hoe we kunnen voorkomen dat we langs elkaar heen werken, iedere organisatie zijn eigen veiligheidstaxatie doet en ouders telkens opnieuw hun verhaal moeten doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *