Nieuws

Samen sterk! Verbinden met de wijkteams in de regio

Duin- en Bollenstreek

Om een toegang voor elke vraag te bieden, kiezen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk voor integrale teams voor alle leeftijden. De coöperatie Jeugd- & Gezinsteams onderschrijft deze visie en wij denken en doen mee in deze beweging.

Het samenwerken met collega’s die met volwassenen werken is niet nieuw, we kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De manier waarop is wel nieuw: samengevoegd in een team. De grootste uitdaging ligt in het combineren van de verschillende werkwijzen. Vooral omdat die deels worden gestuurd door verschillende wetten. De Participatiewet is wezenlijk iets anders dan de Jeugdwet. En hoe gaan we om met het delen van informatie? Wat mag wel en wat kan niet? Hoe stem je de hulp goed op elkaar af, zodat de hulpvrager maar één keer zijn of haar verhaal hoeft te doen?

Een probleem staat zelden op zichzelf. Daarom heeft gezamenlijk optrekken veel voordelen. Juist door elkaar vanaf de aanmelding te betrekken bij het hulpverleningstraject, zie je sneller de relatie tussen opvoeding, huisvesting, schulden, psychische problematiek en kun je hulpverlening gericht en in samenhang inzetten.

Leidse regio

De gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude) zien de nieuwe opdracht aan de gemeentelijke toegang als belangrijke schakel in de transformatie van het sociale domein. De nadruk ligt op meer regie, goede integrale triage en meer professionals uit de gemeentelijke toegang in de huisartsenpraktijk en in het onderwijs. Zij geven de gemeentelijke toegang de opdracht om verbindingen te leggen met organisaties die een rol spelen bij WMO, werk en inkomen, participatie en voorliggende voorzieningen. Zij hechten veel belang aan de jongeren van 18 jaar met jeugdhulp die de overstap naar de WMO maken.

Ook in de Leidse regio zoeken professionals in het jeugd- en volwassendomein elkaar al geregeld op. In de Leidse wijken Stevenshof en Mors heeft een pilot uitgewezen dat het intensiveren van de samenwerking tussen Jeugd en Gezinsteams en de Sociale Wijkteams zowel meerwaarde heeft voor de inwoners als de professionals. Wat daarbij komt kijken en welke ervaringen zij opdeden leest u hier in de factsheet pilot JGT en SWT.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *