Over ons

Over JGt Holland Rijnland

Het JGt Holland Rijnland bestaat uit achttien Jeugd- en Gezinsteams. Deze teams zijn weer onderdeel van een coöperatie. Medewerkers van verschillende instellingen uit de regio zijn hierin gedetacheerd. Het grote voordeel van zo’n samenwerkingsverband is de centrale organisatie van de inzet van uiteenlopende experts.

 

Wat is een Jeugd- en Gezinsteam precies?

Een Jeugd- en Gezinsteam (afgekort JGt) is een team van ambulant jeugdhulpverleners dat ouders en jeugdigen helpt bij het opvoeden en opgroeien. Denk hierbij aan maatschappelijk werkers, psychologen, mensen met ervaring in de zorg voor verstandelijk beperkten en met de jeugdhulpverlening. Meestal werkt een JGt vanuit een Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

Wat we doen…

Op het moment dat opvoeden en opgroeien om welke reden dan ook ingewikkeld is, kijkt het dichtstbijzijnde team samen met de ouder(s) en de jongere naar oplossingen voor vragen of problemen. Een JGt biedt zelf ambulante hulp en advies. Wanneer dat nodig is, schakelen wij specialistische hulp in. Ook is er aanvullend op de begeleiding, online hulp mogelijk via Karify. Indien voldoende passend en gemotiveerd, kunnen wij een beschikking afgeven voor inkoop via het Persoonsgebonden Budget (PGB). In gezinnen waar vragen over de veiligheid van een kind rijzen, neemt het betrokken team uiteraard haar verantwoordelijkheid. Waar nodig delen wij deze zorgen met instanties als Veilig Thuis.

 

Onze werkwijze

Gezinnen en jongeren melden zich, al dan niet met ondersteuning van bijvoorbeeld een huisarts of leerkracht, zelf aan. Er is geen verwijzing nodig, geen sprake van wachtlijsten en het JGt in de buurt gaat dan ook vrijwel direct aan de slag. We bieden ook consultatie en advies aan bijvoorbeeld de school, huisarts of kinderopvang. Daarnaast werken we graag nauw samen met sociale wijkteams, de jeugdgezondheidszorg en altijd op basis van (één-gezin-één) plan. Hierin maken we afspraken over wie, welke hulp inzet en met welk doel om de hulp goed te coördineren.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over het JGt Holland Rijnland of contact opnemen met een team bij jou in de buurt? Lees verder