Nieuws

JGT-ers op bezoek bij Leidse raadsleden

De Leidse regio is bezig de jeugdhulp op subregionaal niveau te organiseren en in te kopen. Ook de toegang zal worden aanbesteed. Er is een visiedocument geschreven dat in september in de gemeenteraden wordt vastgesteld. Vanuit de coöperatie van de JGT’s wilden we graag onze inzichten hierover aan de raadsleden meegeven. Daarom hebben wij afspraken gemaakt met de gemeenteraden in Oegstgeest, Leiden en Zoeterwoude.

Op maandag 8 juli was de bijeenkomst met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad van Leiden. Verschillende raadsleden ​zoals van de Partij van de Arbeid, VVD, SP, ChristenUnie en Partij Sleutelstad waren aanwezig. De presentatie van Marion Goedhart (directeur coöperatie Jeugd- & Gezinsteams) stond centraal. Zij wees op een aantal belangrijke thema’s:

  • zorg dat het duidelijk is wat onder passend onderwijs valt en wat onder jeugdhulp;
  • maak ruimte voor preventie;
  • zorg dat je ook als gemeenten ontschot;
  • bezuinig niet op de zwaarste (crisis) hulp, zodat deze jongeren niet tussen wal en schip vallen.

Voorbeelden uit de praktijk

Medewerkers van de teams gaven kleur aan de presentatie door voorbeelden uit de praktijk ​te geven op het gebied van preventie, de taken en werkzaamheden van de JGT-er ​en de samenwerking met huisarts en scholen. De raadsleden stelden goede vragen, ​bijvoorbeeld hoe de ​organisatie van de Jeugd- en Gezinsteams ​in Leiden zich verhoudt tot andere manieren van organiseren zoals bijvoorbeeld in Haaglanden. 

Ter illustratie hebben de medewerkers het volgende verhaal vertelt: De jeugd- en gezinsteams zijn net Barbapapa met een duizenddingendoekje

Er is niet één beste manier, maatwerk is altijd nodig

Directeur Marion Goedhart stelde dat er niet één manier is die ‘het beste werkt’. Samenwerken met cliënten, scholen en ketenpartners vraagt om maatwerk. ​Maatwerk waar we nu in Leiden zo’n vijf jaar mee bezig zijn om dit met elkaar vorm te geven en dat steeds meer vruchten afwerpt. De partijen weten elkaar steeds beter te vinden en mooie projecten worden in samenspraak met elkaar ontwikkeld. Daarom is het belangrijk dat juist op deze weg wordt door gekoerst. Hou vast wat goed gaat, maak gebruik van de relaties en de samenwerkingsafspraken en pas datgene aan wat verbetering behoeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *