Nieuws

Jeugd PGB in Holland Rijnland, hoe doen we dat?

Jeugd PGB

In de regio Holland Rijnland ligt het mandaat voor een verwijzing van Zorg in Natura en/of de beschikking voor een PGB (persoonsgebonden budget) bij de Jeugd- en gezinsteams. Omdat het onderwerp veel in het nieuws is en wij regelmatig vragen krijgen hoe het precies zit, geven wij u een kijkje in de ‘keuken’. 

Als ouders en/of kinderen problemen hebben, kunnen zij bij ons terecht. Wij doen een intake, onderzoeken de vraag zorgvuldig en gaan met hen in gesprek over de meest passende hulp. Als wij dit zelf niet kunnen bieden en de hulp niet beschikbaar is bij organisaties die gecontracteerd zijn door de gemeente, kunnen ouders die dit willen en kunnen de hulp ook zelf organiseren. 

Ouders kunnen een aanvraag indienen bij ons 

Zij kunnen dan een beroep doen op een PGB. Dat betekent dat het kind een budget krijgt die de budgethouder (vaak zijn dit de ouders) inzet om passende zorg in te kopen. Wanneer ouders aanspraak willen maken op een PGB, zorgen wij ervoor dat zij goed geïnformeerd worden over alle bijzonderheden en kunnen zij een aanvraag indienen bij ons. In deze folder staat dat goed uitgelegd.

PGB kan een uitkomst zijn 

Een PGB kan een uitkomst zijn voor ouders. Ze voeren zelf de regie over de zorg voor hun kind, hebben diverse hulpverleners ‘in dienst’ om zo maatwerk om het gezin heen te plannen. Voor andere ouders kan een PGB een middel zijn om maatwerk te bekostigen wat niet gecontracteerd is, maar wel het meest passend voor hun zoon of dochter. 

Ouders moeten wel over bepaalde vaardigheden beschikken 

We zien in de praktijk dat een PGB lang niet voor alle gezinnen is weggelegd, omdat het diverse vaardigheden vraagt van de ouders en/of de vertegenwoordiger. De overheid heeft pasgeleden een overzicht gemaakt van 10 punten om dit te kunnen beoordelen. Er is ook een mogelijkheid voor ouders om een test te doen, om hun PGB-vaardigheid te toetsen. www.pgb-test.nl 

Wij kijken kritisch of het past bij vraag en mogelijkheden 

Elke hulpvraag vraagt om maatwerk. Dat houdt in dat wij elke vraag behandelen als een op zichzelf staande vraag, waarbij we kritisch kijken of de aanvraag past bij de situatie in combinatie met de hulpvraag en de mogelijkheden van ouders. Dat maakt dat een PGB voor elk kind en/of jongere anders kan zijn en er geen enkele situatie hetzelfde is.  

Dat doen we niet alleen 

Wij beoordelen en wegen de aanvraag zorgvuldig met een team van deskundigen uit de verschillende disciplines die er in het JGT werken en zorgen voor een onderbouwd advies. Als wij er niet uitkomen, kunnen we advies inwinnen bij een PGB-werkgroep. De PGB-werkgroep bestaat uit mensen vanuit de inhoud (JGT) en enkele beleidsmedewerkers. In deze werkgroep bespreken we onder andere signalen, hoe beleidsafspraken ten uitvoer te brengen in de praktijk en (soms ingewikkelde) casuïstiek. 

Kortom, geen zaak is hetzelfde, alles is maatwerk. Een PGB kan echt een uitkomst zijn voor ouders, mits zij ook de vaardigheden hebben om het zelf te kunnen organiseren.  Aan ons de taak om dit zorgvuldig te bekijken.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *