Nieuwsbericht Juni

Interessante thema’s op druk bezochte JGT dag

– JGT dag 21 mei 2019 –

Op 21 mei j.l. kwamen alle medewerkers van de JGT’s bij elkaar voor de jaarlijkse JGT dag. Alle teams namen gasten mee van de sociale (wijk)teams en de jeugdgezondheidszorg waar zij nauw mee samenwerken. Daarnaast zijn er ook een aantal andere geïnteresseerden vanuit de gemeente en moederorganisaties. Er staan op de dag twee lezingen op het programma: stress-sensitieve dienstverlening en hechting. Twee onderwerpen waar de aanwezigen veel mee te maken hebben.

Lector schulden en incasso Nadja Jungmann trapt af met een boeiende lezing over stress-sensitieve dienstverlening. 1 op de 5 huishoudens kampt met financiële problemen. De impact van de stress die dit geeft is enorm. We kennen allemaal de voorbeelden van mensen in financiële problemen die beslissingen nemen die niet verstandig zijn zoals het aangaan van meer leningen of het niet nakomen van afspraken om de schulden in te lossen.

Jungmann:
Mensen met chronische stress zijn minder ontvankelijk voor hulp’

Nadja Jungmann

Jungmann legt uit dat dit te verklaren is vanuit het brein. Chronische stress zorgt ervoor dat mensen voornamelijk vanuit de korte termijn reageren. Zij zijn minder ontvankelijk voor hulp, wantrouwender en minder gevoelig voor feiten. Jungmann geeft praktische handvatten om cliënten met financiële problemen, beter te bereiken en te begeleiden. Zij wijst nadrukkelijk op het belang aandacht te hebben voor het begeleiden van kinderen die opgroeien in armoede om te voorkomen dat zij op latere leeftijd in dezelfde problemen te komen als hun ouders. Dat kan door extra aandacht te hebben voor het aanleren van doelgericht gedrag zoals leren plannen en te kijken naar de langere termijn.

Deze tekening is gemaakt door Rachel Levi van ‘Huis van Verbeelding

Draaisma:
Hechting in de kindertijd heeft groot effect op het verdere leven’

Nina Draaisma

Na een pauze is Nina Draaisma aan de beurt. Haar lezing over gehechtheid sluit mooi aan op het verhaal van Jungmann. Zij legt uit hoe groot het effect is van de hechting tussen ouder en kind op het verdere leven en de mate waarin mensen in staat zijn met emoties, stress en relaties om te gaan. Draaisma laat zien hoe hechting werkt, wat het effect is op de ontwikkeling als kinderen niet of niet altijd bij een stabiele persoon terecht kunnen en de schade van trauma. Zij laat met aansprekende filmpjes en voorbeelden zien hoe je signalen van verstoorde hechting kunt herkennen en legt uit hoe hulpverleners hiermee om kunnen gaan. De voorbeelden spreken erg tot de verbeelding, gezien de herkenning die het oproept bij de mensen in de zaal.

Deze tekening is gemaakt door Rachel Levi van ‘Huis van Verbeelding

De dag werd afgesloten met een quiz en een gezellige lunch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *