Lisse

Jeugd- & Gezinsteam Lisse
Bezoekadres: Grachtweg 38, 2161 HN Lisse  |  jgtlisse@jgthollandrijnland.nl
Telefoon: 088-2542370 (ma-vrij 9.00 – 17.00 uur). Buiten kantoortijd krijg je een automatische beantwoording te horen met meer informatie.
Postadres: Postbus 11008, 2301EA Leiden

Aanwezige expertise
Jeugdhulpverlening, GGZ Kinderen en Jeugd, zorg voor mensen met een beperking, (school-) maatschappelijk werk, gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning. Wij geven ook diverse trainingen waaronder Rots en Water, Coole Kikker, KIES, Weerbaarheid, Brusjes.

Contactpersonen
Op alle (basis-/middelbare) scholen in Lisse is er vanuit het JGT een vaste contactpersoon die ook (inloop-)spreekuren heeft.
Wij werken nauw samen met de huisartsen in Lisse en jeugdgezondheidszorg (GGD). Andere belangrijke samenwerkingspartners zijn  ISD, Jongerenwerk en Leerplicht.