Wat we doen

De jeugd- en gezinsteams zijn net Barbapapa met een duizenddingendoekje

De jeugd- en gezinsteams zijn zo ingericht dat ze voor iedere vraag hulp op maat kunnen bieden. Collega Mark ziet een mooie metafoor en maakt de vergelijking met Barbapapa met een duizenddingendoekje. In deze blog vertelt hij aan de hand van een praktijkvoorbeeld waarom dat zo goed werkt in de praktijk.

De Barbapapa’s kunnen hun gedaante in iedere gewenste vorm brengen. Vlak voordat veranderen roepen ze: “Huup, huup, Barbatruc”. En met behulp van hun duizenddingendoekje poetsen ze op wat nodig is. Eigenlijk net zoals bij wij doen bij JGT’s. De teams werken als een Barbapapa centraal gelegen in de wijken en de gemeenten. Zo zijn er in Leiden alleen wel zes teams. De Barbapapa komt in actie wanneer hulp wordt gevraagd door een ouder, kind of een samenwerkingspartner. Er zijn heel veel verschillende soorten ouders, kinderen en samenwerkingspartners met heel veel verschillende soorten vragen. Daarom is het fantastisch dat de Barbapapa snel van gedaante kan veranderen.

Van gedaante veranderen om een kind met autisme en zijn ouders te begeleiden

‘Huup, huup, Barbatruc’, de Barbapapa verandert in een ervaren GGZ-er om de autistische Joris en zijn ouders te ondersteunen. Vader revalideert als gevolg van een heftig motorongeluk. Hij mist een onderbeen. Moeder heeft psychische klachten en is onder behandeling van een psycholoog. Na onderzoek blijkt dat het ook niet goed gaat op school. Joris is intelligent maar wordt overprikkeld door alles wat er om hem heen gebeurt en komt daardoor moeilijk tot leren.

Een consulent

Huup, huup, Barbatruc en de Barbapapa verandert in een consulent. School geeft aan dat zij Joris niet kunnen bieden wat hij nodig heeft, ondanks de geweldige inzet van de leerkracht. En overplaatsen naar passend onderwijs zit er nu even niet in want er is geen plaats. Kan er een shadow ingezet worden? Een shadow is een begeleider die in de klas aanwezig is.

Een maatschappelijk werker/mediator

Huup, huup, Barbatruc en de Barbapapa verandert in een maatschappelijk werker/mediator. Ouders zijn het namelijk onderling niet eens over wat er moet gebeuren. Sterker nog … de ouders van Joris hebben besloten niet meer verder te gaan als partners. Ze gaan scheiden en er ontstaat een vechtscheiding. Het traject traject ‘Ouderschap Blijft’ wordt gestart om ouders als ex-partners te helpen bij het vormgeven van het gezamenlijk ouderschap.  

Huup, huup, Barbatruc … het één gezin één plan wordt opgesteld, het netwerk en huidige hulpverlening in kaart gebracht. Barbapapa heeft de coördinerende rol en gaat aan het werk met het duizenddingendoekje…..

Kennis van jeugdpsychiatrie

Huup, huup, Barbatruc en de Barbapapa verandert in een jeugdwerker met kennis van jeugdpsychiatrie. Joris begrijpt namelijk niet wat er thuis gebeurt en is onzeker over de toekomst. Hij raakt overprikkeld en het lukt hem niet meer om naar school te gaan. Hij sluit zich steeds meer af, speelt niet meer met andere kinderen en laat meer en meer opstandig gedrag zien. De jeugdwerker constateert dat Joris extra begeleiding nodig heeft om weer deel te kunnen nemen aan het gezinsleven en school.

Een toeleider

Huup, huup, Barbatruc en de Barbapapa verandert in een toeleider. Hij zoekt naar een zorgaanbieder die Joris een aantal dagdelen kan ondersteunen en kan werken aan het versterken van zijn vaardigheden door structuur en voorspelbaarheid te bieden in samenwerking met beide ouders. De zorgaanbieders die voldoende kennis en kunde in huis hebben, zitten echter aan hun budgetplafond. Er worden geen nieuwe aanmeldingen aangenomen.

Een PGB verstrekker

Huup, huup, Barbatruc en de Barbapapa verandert in een PGB-verstrekker, want er moet specialistische hulp komen voor Joris. Binnen het netwerk van familie en vrienden lukt dit niet. Er is niemand overdag beschikbaar en de problemen met Joris worden steeds complexer. Het is weer tijd voor het duizenddingendoekje.

Huup, huup, Barbatruc …. Aaaai, een zorgmelding bij Veilig Thuis. Barbapapa moet een stapje extra doen. Door de spanningen in huis zijn ouders slaags geraakt en Joris was daarbij. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Er vindt een gesprek plaats met ouders en Veilig Thuis en vervolgens met de wijkagent die het gezin goed kent.

Signs of safety

Huup, huup, Barbatruc …. De veiligheid moet in kaart worden gebracht met de methode Signs of Safety. Betrokken partijen worden aan tafel uitgenodigd. Ouders, familie, school, psycholoog van moeder, hulpverleners vanuit het specialistisch veld. Zij bespreken de zorgen, wat gaat er goed gaat en wat moet er gebeuren.

Ondertussen blijft de mediatorrol van Barbapapa nog steeds relevant. De sessies Ouderschap Blijft gaan door. Fijn dat ouders blijven komen en in gesprek met elkaar willen zijn over de invulling van het ouderschap, ondanks het geweld dat heeft plaatsgevonden.,

Huup, huup, Barbatruc …. Moeder belt op. Het is weer misgegaan. Weer geweld. Joris gaat samen met moeder naar ‘de vrouwenopvang’. Hoe nu verder? Het gaat niet goed met Joris, hij zegt dat hij er liever niet meer wilt zijn.  Barbapapa … snelt er naar toe.

Huup, huup, Barbatruc … Vader meldt dat er door de scheiding schulden zijn ontstaan. Hij kan de hypotheek niet meer betalen. Met vader wordt contact gelegd met sociaal wijkteam en stadbank. Het huis moet worden verkocht … en er is geen vervangende woonruimte.

Urgentiebrief naar de woningbouwvereniging

Huup, huup, Barbatruc … Er wordt een urgentiebrief aan de woningbouwvereniging geschreven voor Joris en moeder. Het is niet goed voor Joris’ zijn ontwikkeling wanneer er voortdurend van plek moet worden gewisseld. Hij kan niet meer slapen, hij ziet steeds weer de beelden van het huiselijk geweld.

Een GZ-psycholoog EMDR therapeut

Huup, huup, Barbatruc … de GZ-psycholoog / EMDR therapeut gaat aan de slag met traumaverwerking.

Huup, huup, Barbatruc … hoera het is gelukt…. Joris mag naar het passend onderwijs. Alleen moet hij wel worden gebracht en gehaald, want vervoer is niet inbegrepen door de kilometergrens.

Een lobbyist

Huup, huup, Barbatruc … Barbapapa verandert in een lobbyist om gelden in te kunnen zetten vanuit het maatwerkbudget. Want moeder is niet in staat om Joris te brengen en te halen. Ze kan het niet meer aan. Moeder is moe. Vader wil wel, maar kan niet. Hij heeft geen vervoer. Ja, wanneer hij een scooter zou hebben dan …. Maar ja … geen geld. Dus wordt het maatwerkbudget aangesproken om te zorgen dat Joris alsnog gebracht en gehaald kan worden. Het alternatief is duur taxivervoer.

Huup, huup ….. huup, huup ………Barbatruc op Barbatruc!

De moraal

De barbapapa’s van het Jeugd- en Gezinsteam hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in de relaties met cliënten, ouders, scholen en ketenpartners. De pakketten ‘duizenddingendoekjes’ waren niet aan te slepen omdat wij geen ‘nee’ verkopen. Als we iets nog niet kunnen, dan zorgen wij ervoor dat we het wel gaan kunnen of zoeken iemand die het al kan.

Veel geleerd en veel bereikt

We hebben bijzonder veel geleerd van alle barbapapa’s binnen en buiten het JGT. We hebben een enorme vooruitgang geboekt in de samenwerking. We weten waar we moeten zijn … en ouders en ketenpartners weten ons te vinden voor samenwerking.

Zoekende in de samenwerking met onderwijs

Op andere punten zijn we nog samen zoekende naar de juiste manier. Met name in de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Doordat er geen duidelijke scheidingslijn ligt tussen ‘mijn’ en ‘dijn’. Er is een grijs-gebied waar het onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat betaald.

Drempels van verschillende financieringsvormen

We hebben samen te maken met kinderen die leven in een contextuele wereld. En daarom is het opgroeien van het kind ook contextueel. Samenwerken voor het kind. We komen heel ver in welwillendheid en deskundigheid, maar het zijn de drempels van de verschillende vormen van financiering dat maakt dat de toch al lastige weg met veel omzichtigheid en zorgvuldigheid moet worden bereden. Dat gaat stap voor stap.

Geef ons de gelegenheid te bestendigen wat goed gaat en te verbeteren wat beter kan. Geef een concrete opdracht en draag zorg voor helderheid in bekostiging en verantwoordelijkheden. Maak dit inzichtelijk voor cliënten, ouders en ketenpartners.

We zijn nog steeds aan het investeren, maar oogsten ook!

Mark Russchenberg, medewerker JGT Leiden

Een gedachte over “De jeugd- en gezinsteams zijn net Barbapapa met een duizenddingendoekje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *