Uncategorized

De helende werking van een open gesprek

Familie helpt samengesteld gezin er weer bovenop!
Het gezin 
Hanneke kwam bij ons vanwege de slechte relatie met haar stiefdochter Maartje.
Maartje is de oudste dochter uit het eerste huwelijk van haar man Paul.
De ex-vrouw van Paul had psychische problemen. Maartje en haar zusje hadden nog steeds last van de heftige dingen die ze hebben meegemaakt. Dat kon de reden zijn dat Maartje zich zo afzette tegen Hanneke. Haar zusje was stil en somber en het ging niet goed met haar op school. Hanneke had al eerder hulp gezocht via de GGZ. Dat pakte niet goed uit. 
 

Wat wij hebben gedaan  
Wij proberen er eerst altijd achter te komen wat er werkelijk speelt in een gezin, wat de vraag is achter de hulpvraag.
Al snel bleek dat Hanneke en Paul niet goed communiceerden.
Zij vertelden elkaar niet welke afspraken ze maakten met de kinderen en dat leidde tot ruzies. Door de spanningen was iedereen gestrest. Om de communicatie te verbeteren en onduidelijkheden weg te nemen hebben we een gesprek gehad met Hanneke en Paul samen.
Daarin gebruikten we de feedbackregels, zodat ze allebei rustig hun wensen en verwachtingen konden uitspreken. Het is in zo’n gesprek ook belangrijk dat je als hulpverlener doorvraagt.
Dat hebben we gedaan en dat zorgde voor nog meer duidelijkheid. Dit gesprek bracht Hanneke en Paul dichter bij elkaar. 
Vervolgens hebben we gekeken of er rondom het gezin een oplossing te vinden was. Hanneke en Paul wilden een zwager en schoonzus om hulp vragen. De dochters van Paul vonden dat een goed idee. 
De broer en schoonzus bleken goed op de hoogte van de situatie. Zij hadden een luisterend oor voor iedereen, zeiden eerlijk wat ze vonden en hielpen mee om de sfeer te verbeteren.
Omdat Maartje bijna ging studeren is er alvast een kamer voor haar gezocht. Dat wilde ze zelf ook graag. 
Hanneke en Paul maakten duidelijke afspraken over wat ze tegen elkaar vertellen en over de regels in huis. Voor de jongste dochter werd een gesprek geregeld met een hulpverlener.  
 
Hoe het nu gaat 
De sfeer is veel beter. Hanneke en Paul overleggen over de afspraken en dat geeft rust. Maartje komt regelmatig naar huis.
Het contact met Hanneke is goed. Haar zusje is opgewerkter en haalt betere cijfers. Zij heeft geen begeleiding meer nodig. 

Waar wij trots op zijn 
De gesprekken volgens de feedbackregels waren verhelderend en ze hadden een heel positief effect.
Hier was sprake van verbinden en helen, en daar worden wij blij van. We zijn ook trots dat het lukte om beide ouders weer in hun kracht te zetten. Hanneke en Paul namen allebei hun verantwoordelijkheid en waarderen elkaar. 
We zijn blij dat er hulp kwam uit het netwerk van het gezin. Steun van familie, vrienden of kennissen heeft altijd onze voorkeur.
En het was mooi dat Hanneke en Paul zelf met een oplossing kwamen, doordat wij daarover open in gesprek bleven en durfden door te vragen