DeskundigheidWat we doen

De drie grootste krachten van het Jeugd- en gezinsteam

De Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) zijn de steun en toeverlaat van gezinnen in lastige situaties en de spin in het web van de hulporganisaties in een wijk of dorp. Wat is hun kracht? Directeur Marion Goedhart en coaches Denise, Mark en Mathilde vertellen wat zij de drie sterkste punten vinden van hun werk.

1. Wij gaan direct met het gezin aan de slag

‘We werken niet volgens vaste protocollen en procedures, we kijken echt naar de behoefte van het gezin’, vertelt Marion Goedhart. Protocollen zijn nuttig, methodieken belangrijk, de veiligheid staat voorop. ‘Maar het belangrijkste is dat de cliënt zich gehoord en geholpen voelt’, aldus teamcoach Denise van Kesteren.

Binnen een week is de eerste afspraak – er zijn geen wachtlijsten – eventueel bij het gezin thuis of ’s avonds. De JGT’ers onderzoeken eerst wat er echt aan de hand is in het (hele) gezin, en hoe de problemen zijn ontstaan. Het lucht vaak al enorm op als mensen hun verhaal kunnen doen.

Samen wordt gekeken welke hulp beschikbaar is in het eigen netwerk. Dat vinden mensen prettig. ’Vrienden en familie blijven, wij gaan op den duur weer weg’, zegt teamcoach Mathilda Molenaar.

Jeugd- en gezinsmedewerker Mark vertelt over een alleenstaande moeder, die in contact werd gebracht met een andere vrouw uit de buurt, die bijvoorbeeld boodschappen deed. ‘Dat gaf meteen lucht.’

2. We kunnen veel zelf oplossen omdat we alle deskundigheid in huis hebben

In de JGT’s werken hulpverleners vanuit verschillende disciplines samen. Mensen uit de jeugdzorg, de ggz, het maatschappelijk werk. Gezinnen worden daardoor snel geholpen. ‘We kunnen heel veel zelf, het scheelt soms drie loketten’, zegt Mark. De teams werken samen met scholen en huisartsen en hebben veel contact met andere hulpverleners in de omgeving. ‘Wij zijn vaak de spin in het web doordat veel organisaties en mensen ons kennen en door onze multidisciplinaire expertise’, vertelt Denise.

3. Medewerkers hebben veel professionele vrijheid om te kunnen doen wat nodig is

Medewerkers geven hun werk inhoudelijk een 9. Er is veel ruimte om te leren en je te ontwikkelen. Marion Goedhart: ‘Wij hebben niet een systeem dat je bijvoorbeeld maximaal drie gesprekken mag voeren. Je hebt de vrijheid om professioneel te handelen binnen de multidisciplinaire aanpak. We doen het zo omdat het werkt.’ Van bureaucratische beslommeringen hebben de medewerkers geen last.

‘Ik maak pittige, verdrietige dingen mee, maar ervaar het niet als zwaar werk’, vertelt Mark. ’Het is mooi als je in een nare situatie toch in gesprek kunt gaan en kunt handelen. Dat is geen zinloze, maar een zinvolle route.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *