Klacht & Privacy

Klacht
Heb je klachten over onze hulpverlening? Wij zullen er alles aan doen om samen tot een goede oplossing te komen voor de klacht. Dat begint voor ons bij het bespreekbaar maken ervan. Bespreek je ongenoegen met je hulpverlener. Als je met de hulpverlener niet tot een bevredigende oplossing komt, dan kan je een gesprek aanvragen met de directeur van de Coöperatie Jeugd- & Gezinsteams. Je kunt je klacht ook voorleggen aan een externe klachtencommissie. Meer info over hoe te handelen bij een klacht staat in de klachtenregeling Coöperatie Jeugd- & Gezinsteams
Daarnaast kunnen jeugdigen en ouders met klachten of vragen contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze persoon is niet in dienst van het Jeugd- & Gezinsteam, en dus onafhankelijk.

Privacy
Wij vinden Privacy belangrijk.  Als je hulp van een JGt krijgt, dan deel je problemen met de hulpverlener(s). Er wordt gepraat over privézaken en je wilt er zeker van zijn dat er zorgvuldig met je gegevens en informatie wordt omgegaan. Dat is de normaalste zaak van de wereld en daar zijn ook regels voor. Die zijn wettelijk vastgelegd en in het JGt privacyreglement Jeugd en gezinsteams Holland Rijnland  lees je hier meer over.

Toestemming bij aanmelden
Als je je aanmeldt bij een JGt vragen we je akkoord te gaan met de manier waarop wij je gegevens verwerken. Je leest hier alles over in het document Privacyverklaring. Daarnaast verklaar hiermee je de privacy van andere betrokkenen dat wil zeggen cliënten, relaties en hulpverleners te respecteren.