Website
Op de website jeugdengezinsteams.nl wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijke informatie. Wij streven ernaar de website zo eenvoudig en gebruikersvriendelijk mogelijk te houden. De website is dan ook voortdurend in ontwikkeling.
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en het JGt neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

E-mail
De informatie opgenomen in e-mailberichten kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en verstrekking van de informatie aan derden is niet toegestaan. Indien je een e-mailbericht onterecht ontvangt, word je verzocht de afzender direct te informeren en het bericht, zonder te openen of te kopiëren, te verwijderen. Aan de inhoud van de e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.