Uncategorized

Cijfers en zo | aantal cliënten licht gestegen

Er wordt veel geschreven en gesproken over het stijgend gebruik en daarmee de stijgende kosten voor jeugdhulp. Daarbij valt wel een kanttekening te maken. De financiële problemen zijn ontstaan doordat de decentralisatie gepaard ging met bezuinigingen door het rijk. Daarnaast pakte het nieuwe landelijke verdeelmodel zeer negatief uit voor Holland Rijnland. Die optelsom maakt dat er een fors probleem is ontstaan dat niet eenvoudig is op te lossen.

Dat wij wat hoger uitkomen qua jeugdhulpgebruik dan de rest van Nederland komt tevens doordat het begrip jeugdhulp is verbreed. Ook de meer preventieve contacten van de JGT’s worden meegenomen in de cijfers van het CBS. Het zal moeilijk zijn de enorme daling van het regionale budget op te vangen. Daar zijn geen kortetermijnoplossingen voor, dat vraagt om een gezamenlijke aanpak voor de langere termijn waaraan iedereen bijdraagt. Daarbij moeten we bijvoorbeeld nadenken over manieren van financieren en (samen) werken.

Natuurlijk hebben de JGT’s daarin een belangrijke rol, maar een aanbesteding alleen zal dat probleem niet oplossen. Er moet zeker ook gekeken worden naar de effectiviteit van de specialistische jeugdhulp. De beoogde 0 tot 100 aanpak zoals in de Duin- en Bollenstreek lijkt ook eerder kansrijk dan een aparte benadering van het jeugddomein. Meer sturing door gemeenten wordt ook vaak als oplossing genoemd. Bij sturing hoort ook een gedegen kennis van en visie op het brede sociale domein. Maar sturing voorkomt niet dat mensen in de problemen raken in onze steeds complexere samenleving.

Ik zou willen pleiten om te komen tot meer diepgang en duurzame samenwerking waarin we ons spiegelen aan kennis en ervaring binnen en buiten de regio. Waarin het fundamentele financiële probleem van gemeenten een gezamenlijk probleem is waar we gezamenlijk uit zullen gaan komen.

Marion Goedhart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *