Effect aangescherpte maatregelen op JGT dienstverlening

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Uncategorized

Voor de dienstverlening van het JGT hebben de aangescherpte maatregelen van het kabinet de volgende consequenties:We hebben in principe geen face-to-face contact meer. Onze hulpverleners kijken of er een alternatief is voor fysiek overleg (bijvoorbeeld telefonisch of via Skype)We schorsen cursussen, groepsbijeenkomsten en vergaderingen tot nader orde.Wij zorgen ervoor dat we medewerkers beschikbaar hebben die […]

Samen tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Uncategorized

Hoe kunnen de lokale teams nog beter en eerder huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren en hier adequaat op reageren en handelen? Dat is de vraag die voortvloeit uit het nationaal meerjarenprogramma “Geweld hoort nergens thuis”, waarvan één van de actielijnen voor jeugdigen is om hen beter te beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt. Om dat […]

Cijfers en zo | aantal cliënten licht gestegen

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Uncategorized

Er wordt veel geschreven en gesproken over het stijgend gebruik en daarmee de stijgende kosten voor jeugdhulp. Daarbij valt wel een kanttekening te maken. De financiële problemen zijn ontstaan doordat de decentralisatie gepaard ging met bezuinigingen door het rijk. Daarnaast pakte het nieuwe landelijke verdeelmodel zeer negatief uit voor Holland Rijnland. Die optelsom maakt dat […]

Lezingenreeks groot succes

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Uncategorized

Om de kennis van onze medewerkers te vergroten en hen te inspireren, organiseerden wij dit najaar drie lezingen. We hebben gekozen voor thema’s die aansluiten bij zaken waar cliënten van het JGT veel mee te maken hebben namelijk complexe scheidingen, gezagsproblemen van ouders en trauma bij kinderen. Hieronder een korte impressie van de drie lezingen. Verbindend […]

Interview: grip terugkrijgen met Verbindend Gezag

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Uncategorized

Stel je voor: je krijgt een uitnodiging van de burgemeester van Teylingen, omdat je zoon of dochter bij een groep hoort die overlast geeft. Het gaat niet om een beschuldigende vinger, maar om de boodschap dat je er niet alleen voor staat. Een uitstekende manier om jongeren met (ernstige) gedragsproblemen in deze gemeente te bereiken en gebaseerd op het […]

Team in beeld: JGt Noordwijkerhout

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Uncategorized

In Holland Rijnland zijn achttien Jeugd- en Gezinsteams actief, bestaande uit een mix van hulpverleners; maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, mensen met ervaring in de gehandicaptenzorg en de jeugdhulpverlening. Elke collega is jeugd- en gezinswerker, maar brengt uiteraard zijn of haar eigen expertise in. Hoe ziet het werken in zo’n JGt eruit? We vroegen het team Noordwijkerhout! […]

PEERS-training voor autistische jongeren

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Uncategorized

Afgelopen zomer vond de eerste PEERS-training plaats. Acht jonge mensen met autisme kwamen veertien weken bij elkaar en sloten dit traject feestelijk af met een diploma. Je leest er meer over in dit artikel. Vriendschapstraining De PEERS-training is bedoeld voor jongeren van twaalf tot achttien jaar die een normale intelligentie en een vorm van autisme hebben. Zij […]