Column Marion Goedhart; Een heldere opdracht, vertrouwen en perspectief.

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuwsbericht Juni

De transitie van de jeugdhulp naar gemeenten is haar 5e jaar ingegaan en de cijfers uit deze regio laten positieve ontwikkelingen zien. De cliënttevredenheid van de JGT’s is hoog, er wordt in deze regio minder residentiële hulp ingezet dan landelijk en ook de cijfers van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering liggen lager dan elders in […]

Team in beeld: JGT Leiden Binnenstad

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuwsbericht Juni

In Holland Rijnland zijn achttien Jeugd- en Gezinsteams actief, bestaande uit een mix van hulpverleners; maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, mensen met ervaring in de gehandicaptenzorg en de jeugdhulpverlening. Elke collega is jeugd- en gezinswerker, maar brengt uiteraard zijn of haar eigen expertise in. Hoe ziet het werken in zo’n JGT eruit? We vroegen het team […]