Plusmaatje in de buurt gestart in de Duin- en Bollenstreek

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuws

Sinds mei kunnen hulpverleners van JGT Hillegom, Lisse en Teylingen gebruiken maken van de ervaringsdeskundigheid van jongeren om samen met hen andere kwetsbare jongeren te begeleiden. Met dit project verbinden we reguliere hulp aan informele ondersteuning en geven ruimte aan jongeren die soms een kleine maar dringende hulpvraag hebben. Het team van Plusmaatje in de […]

Samen sterk! Verbinden met de wijkteams in de regio

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuws

Duin- en Bollenstreek Om een toegang voor elke vraag te bieden, kiezen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk voor integrale teams voor alle leeftijden. De coöperatie Jeugd- & Gezinsteams onderschrijft deze visie en wij denken en doen mee in deze beweging. Het samenwerken met collega’s die met volwassenen werken is niet nieuw, we kennen […]

‘Uitdaging waar we energie van krijgen’

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuws

2020 wordt een spannend jaar voor de JGT’s. In de gemeenten Hillegom, Lisse, Teijlingen en Noordwijk wordt gewerkt aan het oprichten van een stichting die als opdrachtnemer fungeert voor de integrale toegang tot het sociale domein in die gemeenten. Aan de huidige organisaties die mensen leveren voor de JGT’s en sociale teams: Kwadraad, MEE en […]

Versterk professionals zodat zij de regie bij het gezin kunnen laten | Gezin aan Zet!

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuws

De doelen van de transformatie in 2015 waren helder:  uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jongeren en hun ouders en integrale hulp volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Maar wat hebben professionals nodig om dat in de praktijk te kunnen realiseren? Daarnaar deden onder andere Laura Nooteboom, Eva Mulder en […]

Tevredenheid ouders en jongeren toegenomen in 2019

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuws

In 2018-2019 hebben de samenwerkende gemeenten een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Hierbij stonden nu eens niet de cijfers en getallen centraal, maar de verhalen en ervaringen van cliënten. Doordat de JGT’s hun cliënten actief hebben gevraagd mee te doen aan het onderzoek, lag de respons hoger dan voorheen en deden er 404 ouders en 76 jongeren mee […]

JGT medewerkers getraind in Verbindend Gezag®

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuws

Onze medewerkers worden momenteel getraind in “Verbindend Gezag®”. Met deze aanpak hebben zij extra gereedschap in huis om situaties waarbij de relatie tussen ouders en kinderen ernstig is verstoord in te kunnen zetten. Wat is Verbindend gezag®  Verbindend gezag® geeft ouders praktische handvatten om uit de machteloosheid te stappen. Bijvoorbeeld door als ouder meer controle te hebben […]

Van elektronisch cliëntsysteem tot digitale samenwerkingsplek

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuws

Het is gebruikelijk dat binnen ‘zorgland’ een dossier wordt bijgehouden. Dat is zo bij het consultatiebureau, de huisarts, in het ziekenhuis en ook binnen de jeugdhulp.  Wij maken gebruik van een elektronisch cliëntendossier in het systeem MoreCare4. Ouders beheren samen met de hulpverlener het dossier. Hierin staat alles: van de reden waarom mensen hulp krijgen, […]

Wat er wel moet gebeuren om tot goede, passende en betaalbare jeugdhulp te komen

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuws

Omdat ik geen rijbewijs heb, fiets ik veel. Naar de teams, naar gemeenten en overleggen met samenwerkingspartners. Door de Leidse regio en langs de bollenvelden. Een frisse wind door mijn hoofd en tijd om na te denken is prettig, zeker in deze ingewikkelde tijd. Ik deel graag een aantal van mijn gedachten en zorgen. Na […]