Plusmaatje in de buurt gestart in de Duin- en Bollenstreek

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuws

Sinds mei kunnen hulpverleners van JGT Hillegom, Lisse en Teylingen gebruiken maken van de ervaringsdeskundigheid van jongeren om samen met hen andere kwetsbare jongeren te begeleiden. Met dit project verbinden we reguliere hulp aan informele ondersteuning en geven ruimte aan jongeren die soms een kleine maar dringende hulpvraag hebben. Het team van Plusmaatje in de […]

Effect aangescherpte maatregelen op JGT dienstverlening

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Uncategorized

Voor de dienstverlening van het JGT hebben de aangescherpte maatregelen van het kabinet de volgende consequenties:We hebben in principe geen face-to-face contact meer. Onze hulpverleners kijken of er een alternatief is voor fysiek overleg (bijvoorbeeld telefonisch of via Skype)We schorsen cursussen, groepsbijeenkomsten en vergaderingen tot nader orde.Wij zorgen ervoor dat we medewerkers beschikbaar hebben die […]

Samen sterk! Verbinden met de wijkteams in de regio

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuws

Duin- en Bollenstreek Om een toegang voor elke vraag te bieden, kiezen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk voor integrale teams voor alle leeftijden. De coöperatie Jeugd- & Gezinsteams onderschrijft deze visie en wij denken en doen mee in deze beweging. Het samenwerken met collega’s die met volwassenen werken is niet nieuw, we kennen […]

Samen tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Uncategorized

Hoe kunnen de lokale teams nog beter en eerder huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren en hier adequaat op reageren en handelen? Dat is de vraag die voortvloeit uit het nationaal meerjarenprogramma “Geweld hoort nergens thuis”, waarvan één van de actielijnen voor jeugdigen is om hen beter te beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt. Om dat […]

‘Uitdaging waar we energie van krijgen’

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuws

2020 wordt een spannend jaar voor de JGT’s. In de gemeenten Hillegom, Lisse, Teijlingen en Noordwijk wordt gewerkt aan het oprichten van een stichting die als opdrachtnemer fungeert voor de integrale toegang tot het sociale domein in die gemeenten. Aan de huidige organisaties die mensen leveren voor de JGT’s en sociale teams: Kwadraad, MEE en […]

Versterk professionals zodat zij de regie bij het gezin kunnen laten | Gezin aan Zet!

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuws

De doelen van de transformatie in 2015 waren helder:  uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jongeren en hun ouders en integrale hulp volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Maar wat hebben professionals nodig om dat in de praktijk te kunnen realiseren? Daarnaar deden onder andere Laura Nooteboom, Eva Mulder en […]

Tevredenheid ouders en jongeren toegenomen in 2019

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Nieuws

In 2018-2019 hebben de samenwerkende gemeenten een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Hierbij stonden nu eens niet de cijfers en getallen centraal, maar de verhalen en ervaringen van cliënten. Doordat de JGT’s hun cliënten actief hebben gevraagd mee te doen aan het onderzoek, lag de respons hoger dan voorheen en deden er 404 ouders en 76 jongeren mee […]