Uncategorized

Blog: in beweging

Goed nieuws!

Het gaat goed met de Jeugd- en Gezinsteams in Holland Rijnland. Cliënten vinden de weg naar de teams en zijn veelal positief over het contact. Het percentage dossiers dat volgens plan is afgesloten, steeg voor het eerst in kwartaal één van 2018 boven de 80%. Daar zijn we blij mee, maar we zien ook dat de wereld om ons heen volop in beweging is.

Ontwikkelingen

Alle gemeenten denken na over integrale toegang tot het sociale domein. Is het voor de inwoner duidelijk waar hij terechtkan, zijn er kastjes en muren en wordt er genoeg samengewerkt tussen alle betrokken partijen? Financiële tekorten zorgen ervoor dat gemeenten zoeken naar meer sturing. De regionale solidariteit staat onder druk. Begrijpelijke ontwikkelingen waar we ook als JGt’s en coöperatie intensief over nadenken. Kunnen gemeenten meer individueel contracteren en sturen (los of via een soort regionaal raamcontract)? Zij geven aan dat ze soms een duidelijk aanspreekpunt met mandaat binnen de lokale teams missen. Wat is daarvoor nodig? Wat vraagt het werken in bijvoorbeeld een 0-100 team en hoe kunnen we, ook nu al, nog nauwer samenwerken met sociale wijkteams, schuldhulpverlening en dergelijke? Er wordt gelukkig al heel veel samengewerkt maar dat kan altijd beter, eerder en sneller. Hoe werken we met lokale partners meer aan preventie?

Samen staan we sterk

Voor ons een uitdaging om de teams op deze ontwikkelingen af te stemmen. Maar dat kunnen we niet alleen. We zijn daarom graag in gesprek met gemeenten en betrokken partijen om dit met elkaar verder vorm te geven. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder! Wil je een afspraak maken? Stuur mij een e-mail.

Marion Goedhart, directeur JGt Holland Rijnland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *